2.1 Planning les 2

  • Persoonlijk leerdoel
  • Fossielen
  • T-rex Trix
  • Stap 6, 7 en 8
  • Afsluiting