2.11 Afsluiting

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is balk-2-1024x23.png

Vraag aan elkaar (in twee- of drietallen):

  • Wat was het moeilijkste wat je deze les hebt gedaan?
  • Heb je deze les iets interessants gelezen?
    Zo ja, vertel hier iets over.
  • Is het gelukt om goede informatie te vinden? Zo ja, hoe?
    Zo nee, hoe zou dit de volgende keer beter kunnen lukken?
  • Tijd over? Bedenk extra vragen.

De juf of meester vraagt tot slot (klassikaal) twee leerlingen wat de ander heeft geantwoord.