2.4.a Kennisvergroter: fossielen

Fossielen zijn versteende resten of afdrukken van planten of dieren uit een ver verleden.

Een paleontoloog bestudeert fossielen.
Dit is iets anders dan een archeoloog.