2.8 Onderzoek en ontwerp!

Je kunt nu aan de slag met stap 7 en 8: onderzoek en ontwerp!