4.3 Persoonlijk leerdoel

Werkvorm: maak een tekening

  1. Teken iets wat te maken heeft met je persoonlijke leerdoel
    (2 minuten).
  2. Maak twee- of drietallen.
  3. Vertel kort aan elkaar wat je hebt getekend en waarom.

Klaar? Teken nog iets bij je tekening.