4.5.b Kennisvergroter:

Hoe leer je informatie?
Herhalen – Uitleggen – Plaatjes gebruiken – Terughalen (HUPT)

In de vorige lessen leerde je:
• Manier 1: herhalen
• Manier 2: uitleggen (oefenvragen/samenvatten).

Oefen weer met de flitskaartjes van de vorige les.
• Leg de kaartjes die je lastig vindt apart en herhaal die extra vaak.

Vandaag leer je manier 3 en 4: plaatjes gebruiken en terughalen.

Plaatjes gebruiken:
Kijk of maak plaatjes bij woorden.

Opdracht:
• Maak een schematische tekening van de neuron (dus niet heel precies tekenen!).
• En schrijf de onderdelen erbij.

Terughalen
• Haal terug wat je nog weet.
• Controleer jezelf en vul aan wat je gemist hebt.
• Dat kan bijvoorbeeld met behulp van een braindump:

Opdracht:
• Doe een braindump na het lezen van een tekst.
• Bijvoorbeeld deze (digitale) tekst over het zenuwstelsel van Schooltv.
• Of kies een andere tekst.