4.9 Afsluiting

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is balk-2-1024x23.png

Vraag aan elkaar (in twee- of drietallen):

  • Wie zou je na deze les een compliment willen geven?
    En waarom?
  • Lukt het beantwoorden van de leervragen goed?
    Waarom wel of niet?
  • Lukt het om je aan je planning te houden? Zo ja, hoe komt dat?
    Zo nee, wat zou je beter kunnen doen?
  • Tijd over? Bedenk extra vragen.

De juf of meester vraagt tot slot (klassikaal) twee leerlingen wat de ander heeft geantwoord.