6.1 Planning les 6

  • Persoonlijk leerdoel
  • Stap 7 en 8
  • Afsluiting