7.9 Afsluiting

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is balk-2-1024x23.png

Vraag aan elkaar (in twee- of drietallen):

  • Hoe tevreden ben je over de oefenpresentatie die je hebt gegeven?
    Geef een cijfer en vertel waarom je dit cijfer geeft.
  • Wat vond je deze les het moeilijkst?
  • Heb je deze les netjes gewerkt?
    Zo ja, hoe is dat gelukt?
    Zo nee, wat had beter gekund?
  • Tijd over? Bedenk extra vragen.

De juf of meester vraagt tot slot (klassikaal) twee leerlingen wat de ander heeft geantwoord.