Projectdoelen

ALGEMEEN
• Leerlingen hebben contact met peers (gelijkgestemden).
• Er wordt tegemoet gekomen aan de leerhonger van de leerlingen.
• Leerlingen krijgen de kans om hun interessegebieden te vergroten.
• Leerlingen ontwikkelen hun analytische, creatieve en praktische vaardigheden.
• Leerlingen ontwikkelen executieve functies en sociaal-emotionele vaardigheden (bijvoorbeeld: doorzetten, samenwerken, een plan maken, reflecteren).

PROJECTINHOUDELIJK BIJ HET ZONNESTELSEL
• Leerlingen maken door middel van kennisvergroters kennis met de volgende onderwerpen: het zonnestelsel, planeten, dwergplaneten en planetoïden (asteroïden), raket en satelliet.
• Leerlingen werken aan hun creatieve en praktische vaardigheden door de volgende doe-opdrachten: planeet maken, balspel planeten, teken/vouw/bouw een raket.
• Kerndoel 44:  Leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik (werking raket en satelliet).