Projectoverzicht voor de leerkracht
Les 1
Les 2
Les 3
Les 4
Les 5
Les 6
Les 7
Les 8

1.8 Leervragen

1.8 Leervragen

Leervragen bedenken

• Bedenk in de projectgids leervragen.
• Je mag de voorbeeldleervragen (ter inspiratie) gebruiken.
• Uit de leervragen kies je er straks twee.

Leervragen kiezen

• Vul de verplichte leervraag in bij leervraag 1 in de projectgids:

Wat zie je in de oceaan? (Maak een kijkdoos waar een stukje van de oceaan in te zien is in les 4 en 5).

• Kies er daarna twee leervragen bij.
• Vul deze in bij leervraag 2 en 3 in de projectgids.

Hoe de leervragen beantwoorden?

• Welke bronnen (minimaal 4) ben je van plan te gaan gebruiken?
• Schijf deze bronnen op in de projectgids.