3.1 Planning les 3

  • Persoonlijk leerdoel
  • Leervraag 1: dinosaurus ontwerpen
  • Stap 7 en 8
  • Afsluiting