4.4 Voortgang planning

Hoe verloopt de planning?

Bekijk jouw planning in de projectgids bij stap 6:
• Wat wil je deze week doen?
• Loop je voor of achter op schema?