5.1 Planning les 5

  • Persoonlijk leerdoel
  • Magisch mapje maken
  • Stap 7 en 8
  • Afsluiting