Zoek

Eigen onderwerp

Een eigen onderwerp kiezen! Of leerlingen nu geïnteresseerd zijn in mode, dieren, auto’s, zwarte gaten, gesteenten of de politie… In dit project duiken leerlingen in hun zelfgekozen onderwerp.

Dit mogen ze alleen of samen met anderen doen. Ze kiezen zelf hoe ze opgedane kennis willen presenteren.

Dit project biedt veel ruimte voor eigen inbreng van leerlingen. Leerlingen kunnen ook met concreet materiaal aan de slag, afhankelijk van hun eigen ideeën en wensen.

De ervaring leert dat dit een leuk project is om het schooljaar mee af te sluiten!