Zoek

Leeromgeving Briljant

Klik hier voor een algemene handleiding bij de modules en projecten.

Projecten MB

Verrijkingsprojecten voor leerlingen in de middenbouw (± groep M4/5/6).

Projecten BB

Verrijkingsprojecten voor leerlingen in de bovenbouw (± groep 7/8).

Modules

Lessenseries voor leerlingen in de midden- en bovenbouw.