Zoek

Verrijkende projecten en modules voor in de plusklas!

Briljant-projecten en -modules kunnen met zeer weinig voorbereidingstijd als kant-en-klare lessen op het digibord worden gepresenteerd. 

Briljant-stappenplan voor onderzoekend leren voor hoogbegaafde leerlingen in een plusklas.

Pluspunten van Briljant

Leerlingen gaan aan de slag met leervragen op hogere denkniveaus (taxonomie van Bloom): analyseren, evalueren en creëren. Leerlingen kiezen bij projecten uit voorbeeldvragen en leren zelf hogere orde denkvragen te bedenken. Hierdoor gaan zij diepgaander op onderwerpen in.

De inhoud van de lessen is zeer afwisselend: leerlingen doen kennis op en doen opdrachten met concreet materiaal. De opdrachten dragen bij aan het ontwikkelen van praktisch, analytisch en creatief denken en handelen (Sternberg).

De leerlingen werken binnen projecten aan hetzelfde onderwerp, echter dankzij eigen leervragen en zelfgekozen presentatievormen op hun eigen unieke manier. Deze ruimte voor autonomie motiveert leerlingen. 

Leerlingen werken aan vaardigheden, bijvoorbeeld met betrekking tot mindset, executieve functies of sociaal-emotionele vaardigheden. Voorbeelden hiervan zijn doorzetten, geordend werken, concentreren en de lat niet te hoog leggen. Iedere les wordt hieraan aandacht besteed, vaak op een coöperatieve wijze.

De onderwerpen zijn gevarieerd en sluiten aan bij de leerhonger en interesses van leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan projecten over oceanen, het heelal, hersenen en wereldwonderen.

De lessen staan volledig klaar in de leeromgeving. De lessen kunnen direct vanuit de leeromgeving op een digibord worden gepresenteerd. Wanneer de benodigde materialen aanwezig zijn, kunnen de lessen van start!

Projecten en modules

Het zonnestelsel, tuinvogels en symmetrie (Diamant) of hersenen, het dierenrijk en Hellas (Briljant). Zomaar wat voorbeelden van de afwisselende onderwerpen die te vinden zijn in onze leeromgeving.

De lessen zijn zo opgebouwd en klaargezet dat het de leerkracht weinig voorbereidingstijd kost om de lessen uit te kunnen voeren.
Door een combinatie van kennisvergroters, doe-opdrachten en eigen onderzoek ontstaan er leuke, uitdagende en dynamische lessen!

De leeromgeving zal regelmatig worden aangevuld met nieuwe projecten en modules. Volg ons op Facebook en/of schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuwe lesmaterialen die zijn toegevoegd aan de leeromgeving.

De projectgidsen (verbruiksmateriaal) die nodig zijn bij de bovenbouw-variant van de Briljant-projecten zijn te bestellen bij Uitgeverij Pica. NB Deze projectgidsen vallen niet onder een abonnement op de leeromgeving.